2. korszak

 

 

Maurer Dóra: „A Homo Pictor”

(Gondolatok Scholz Erikről)

 

„Az ötvenes években sokszor megfestett, anekdotikus pesti és párizsi életképek és a parallel, inkább kommersz céllal készült idealizáló, statikus figurációk a Willendorfi Vénusz-seggű aktokkal (Picasso-reminiszcenciák?), melyek festői megoldás szempontjából amúgy sem álltak távol egymástól, a 60-as évek közepén egybeilleszkedtek. A képek hangja megkomolyodott: az eszpresszóasztalt körülkönyöklők frivol csoportjából bensőséges utolsó vacsora, emmauszi találkozás lett, a bárpultnál beszélgetők heroikus testű görög filozófusokká emelkedtek. Scholz az általánosan érvényes pozitív emberit kereste, amit a mitologikus utalásban, hellén derűben, a vallás nélküli szakrálisban látszott megtalálni. A kompozíciókon sok az alak, mindegyik egyformán fontos. Kitöltik a képsíkot: Scholz hol fotótablószerűen rendeli őket egymás mellé, hol kis csoportokban fordítja jobbra-balra őket (Együtt-külön, 1977), hol a kép felületét feldaraboló kazettákban (Társadalom, rézkarc, 1977), hol pedig a képet horizontálisan elválasztó vonal alatt és fölött helyezi el őket (Létezés két szinten, 1972); Scholz csak ezeken a kompozíciókon enged meg magának perspektivikus utalást, elő- és hátteret. A michelangelói freskófestészet felé kínálkozó asszociációk mellett Goya óriása is eszembe jut: a folyatás, a vastag, csomós festés, a cuppantások és törések prehisztorikusbiologikus kolosszusokat formálnak a figurákból.

A 70-es évek képei által érintett görög és kereszény mitológia átmeneti megoldásnak bizonyult. Segítségével azonban Scholz Erik sajátos, egyéni mitologikus projekcióhoz érkezett, amelyet egyik képcímével - a Fa népe - jellemeznék. A mintegy 1990-ig tartó periódus a természet és egy elképzelt/átélt prehisztorikus ember szelíd egységét, az életöröm panteisztikus világérzését fogalmazza meg. A képek erősen absztraháltak, kompozicionális rendjük többnyire fonadékosan vízszintes-függőleges, a formák az egész felületet kitöltik. Témájuk vagy egyetlen nagy fa, mint élettér vagy erdő, vagy az ebben a közegben éldegélő emberi alakok, akik szavak nélkül is kommunikáló, békés, tünde közösséget alkotnak; népséget, amely a kép nézőjének jóindulatú megbámulásához felsorakozva önmagát is látni engedi.

Ez az ideális-időtlen élőállapot nem egyhangú: változatos színharmóniákkal, karakterben igen különböző, zenei képritmusokkal (Színes tömeg, 1984, Együtt, 1983), az alakok friss egymás mellé-fölé sorolásával kifejezett erdőcsöndes, csengő-bongó vagy éppen a rituálék ünnepélyességébe merevedett életképekben nyilvánul meg.

A magyar művészet utóbbi húsz évében nem társtalan magánmitológia-ciklus Scholz Erik életében és munkásságában több szál összefonódásából jött létre. Közülük eddig még nem említettem azt, hogy Scholz gyerekkorától kezdve az erdőkben érzi magát igazán otthon, s ezt az idők folyamán következetesen igyekezett kifejezni művészetében. Az 50-es években - emlékszem - a budai erdőket járta, korhadt tuskókat, gyökereket festett át élénk színekkel, „bálványokat” csinált a fáknak. 1958 táján, a cserepes növényekkel zsúfolt műteremben, néhány hazahozott „bálvány” és moha összeépítésével environmentet létesített. Gyakran tartózkodott Zsennyén, ahol az erdőkben még olyan ínyencség található fel, mint az 1000 éves kocsányos tölgy. A 80-as években pedig le is telepedett itt, hogy az erdőben, a konyhakertben és a műteremben egyaránt tevékenyen, egységet teremtsen az életben. A Nagy Fa és a Fa Népe azt az élőhelyet és társadalmat modellezi, amelyben ezt az egységet el lehet helyezni.

Az utóbbi években Scholz nem modellálja és szemléli az ideális életet, hanem az általában egyalakos táblákon, többféleképpen értelmezhető emblematikus figurák képében maga ágál, önmaga állapotait vetíti ki. Az újabb képek formameghatározó anyagát, egy gyökérszerű rizomorpha (fákon élősködő gomba) szövevényeit az erdőből hozza és sok igazítás nélkül, működni hagyva a szövedék természetes struktúráját, ráragasztja a kép felületére.”

(Új Művészet, 1994. július-augusztus, 77-78. p., részlet)

 

0549., (Címtelen), 1989, f.a.b., 60x80 cm.

0550., (Cím nélkül), 1989., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz.

0551., Hypha (Gombaszövedék), 1989., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz.

0552., (Alakzatok), 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0553., (Sorban), 1989., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz’91.

0554., Hypha-kompozíció, 1989., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz89.

0555., Sárga lovas, 1989., f.a., 60x50 cm, jbl. Scholz.

0556., Zöld lovas, 1989., f.a., 60x50 cm, jjl. Scholz.

0557., Bokrok és fák, 1989., f.a.b., jjl. Scholz, nincs kép.

0558., Gondolatok kékben, 1989., f.a.b., 70x90 cm, megsemmisült.

0559., Fantázia, 1989., f.a.h.b., 60x80 cm.

0560., (Pálma), 1989., f.a.b., 80x50 cm, jjl. Scholz.

0561., (Vízszintes), 1989., f.a.b., 20x60 cm, jbl. Scholz’89.

0562., (Barna árnyak), 1989., f.a.b., 35x80 cm, nincs kép.

0563. (Folyó fölött), 1989., f.a.b., 35x80cm, jbl. Scholz.

0564. (Fények), 1989., f.a.b., 35x80 cm, nincs kép.

0565., (Mezőn), 1989., f.a.b., 60x80 cm, jjl. Scholz.

0566., (Kis rizomorfa), 1989., f.a.b., 20x60 cm.

0567., (Állat), 1989., f.a.b., 35x80 cm, jjl. Scholz.

0568., Hypha (gombaszövedék), 1989., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz.

0569., 48-as portré, 1989., f.a., 70x50 cm, jbl. Scholz.

0570., Hypha kék keretben, 1989, f.a.b., 60x80 cm.

0571., A nagy térkép, 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0572., Mulatság, 1989., f.a.b., 50x80 cm.

0573., Szarvas, 1989., f.a.b., szög, 80x110 cm, jjl. Scholz.

0574., (Olvasó akt), 1989., f.a., 70x90 cm, jjl. Scholz.

0575., Zsennye, 1989., f.a., fotó, 50x60 cm, jjl. Scholz.

0576., Szarvas-ős, 1989., f.a.b., 90x120 cm, jjl. Scholz.

0577., Történet, 1989., f.a., 100x140 cm.

0578., A Megfeszített, 1989., f.a.b., 120x80 cm, jjl. Scholz.

0579., (Címtelen), 1989., f.a.b., 40x50 cm, jbl. Scholz.

0580., Döbbenet, 1989., f.a.b., 100x140 cm, jbl. Scholz’89.

0581., Fent és lent, 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0582., Rizomorfózis (jobb), 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0583., Rizomorfózis (bal), 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0584., Talán, 1989., f.a., 80x110 cm.

0585., Cím nélkül, 1989., f.a.b., 80x120 cm.

0586., Barokk hypha, 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0587., Emberpár, 1989., f.a.b., 110x80 cm.

0588., Mi, 1989., f.a., rajz, 70x90 cm.

0589., Őrzők, 1989., p.a.b., 77x42 cm, jjl. Scholz’89, Paks, Városi Képtár tul.

0590., Hypha-történet, 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0591., Lidércek, 1989., f.a.b., 110x80 cm.

0592., Táj-kép, 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0593., Hypha-fák, 1989., f.a.b., 140x100 cm.

0594., Rizomorfa-képlet, 1989., f.a.b., 80x100 cm, jbl. Scholz’89.

0595., Óriás rizomorfa, 1989., f.a.b., 140x100 cm, felső.

0595., Óriás rizomorfa, 1989., f.a.b., 140x100 cm, középső.

0595., Óriás rizomorfa, 1989., f.a.b., 140x100 cm, alsó.

0595., Óriás rizomorfa, 1989., f.a.b., 420x100 cm, total.

0596., Jelkép, 1989., f.a., 60x80 cm, jjl. Scholz’89.

0597., (Torzók), 1989., f.a., 80x75 cm, jjl. Scholz’89.

0598., Időben, 1989., f.a.b., kréta, 70x90 cm.

0599., Úton, 1989., f.a.b., 60x80 cm, jjl. 89-Scholz.

0600., Bábszínház, 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0601., (Szárnyas), 1989., f.a., 60x80 cm.

0602., Ecce…, 1989., p.a.b., 184x275 cm.

0603., (Önprofilos), 1989., f.a., 73x80 cm.

0604., (Kék-arany/, 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0605., A voltak…, 1989., 60x80 cm, jjl. Scholz.

0606., (Ligeti ünnep), 1989., f.a., 80x120 cm.

0607., Táj-képzelet, 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0608., …és természet és mi és te…, 1989., f.a.b., 76x80 cm.

0609., Cím nélkül II., 1989., f.a.b., 70x90 cm.

0610., Sziklarajz, 1989., f.a.b., 50x80 cm.

0611., (Két alak), 1989., f.a., 80x60 cm.

0612., Hyphák (szövőgombák), 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0613., Alakom, 1989., f.a.b., 80x60 cm, jkl. Scholz.

0614., Asszociációk, 1989., f.a.b. papír, rajz, 80x100 cm, jbl. Scholz89.

0615., Rovarkirálynő, 1989., f.a.b., 63x94 cm.

0616., A múló időben, 1989., f.a.b., 100x80 cm.

0617., Köztünk, 1989., f.a.b., 60x80 cm.

0618., Hírnök, 1989., f.a., 80x60 cm.

0619., (Rizomorfák), 1989., f.a.b., 80x60 cm.

0620., (Arany-barna), 1989., f.a., 80x60 cm.

0621., Természetkép kékben, 1989., f.a., 60x80 cm.

0622., Talány, 1989., f.a., 60x80 cm.

0623., Létsíkok, 1989., f.a., 80x60 cm.

0624., Természet-kép, 1989., f.a.b., 70x90 cm.

0625., Rizomorfa-ábra, 1989., f.a.b., 80x60 cm.

0626., Danae, 1989., f.a., 80x60 cm, átdolgozva.

0627., Fa-ritmus, 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0628., Éjjeli hyphák, 1989., f.a.b., 80x100 cm, átdolgozva.

0629., Vörös kárpit, 1989., f.a., 80x120 cm, jjl. Scholz, átdolgozva.

0630., Természetrajz, 1989., f.a.b., 100x140 cm.

0631., Mikor aztán…, 1989., f.a., 80x120 cm, átdolgozva.

0632., Hypha önarc, 1989., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz.

0633., Hajnali meditáció, 1989., f.a., 80x120 cm.

0634., Minek?., 1989., f.a., 80x120 cm.

0635., Rizomorfa II., 1989., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz89.

0636., Amúgy…, 1989-90., f.a., 92x140 cm.

0637., Szarvas, 1989-90., f.a.b., kréta, 80x110 cm, jjl. Scholz’90.

0638., (Négy figura), 1989-90. f.a.b., kréta, 71x90 cm.

0639., Hamvazószerda, 1989-90., f.a.b., 120x80 cm.

0640., Fríz, 1989-90., f.a.b., 42x94 cm.

0641., Fríz I., 1989-90., f.a.b., kréta, 30x153 cm.

0642., Fríz II., 1989-90., f.a.b., kréta, 30x153 cm.

0643., Fríz III., 1989-90., f.a.b., kréta, 30x153 cm.

0644., Fríz IV., 1989-90., f.a.b., 30x153 cm.

0645., Fríz V., 1989-90., f.a.b., 30x153 cm.

0646., Fríz VI., 1989-90., f.a.b., 30x153 cm.

0647., Fríz VII.,1989-90., f.a.b., 30x153 cm.

0648., Fríz VIII., 1989-90., f.a.b., 30x153 cm.

0649., Fríz IX., 1989-90., f.a.b., 30x153 cm.

0650., Az igazi hyphák, 1989-90., f.a.b., 60x80 cm, nincs kép.

0651., Történet, 1989-90., f.a.b., 60x80 cm.

0652., Pöttyös hypha, 1989-90., f.a.b., 50x80 cm, nincs kép.

0653., Az erdő üzenete (hypha), 1990., f.a.b., 80x60 cm, jbl. Scholz.

0654., Cica, 1990., f.a.b., 40x50 cm.

0655., Felszálló, 1990., f.a.b., 70x90 cm.

0656., Magány, 1990., f.a.b., 80x60 cm.

0657., Weibliche, 1990., f.a.b.ü., 80x100 cm.

0658., Sötét rizo, 1990., f.a.b., 60x80 cm, nincs kép.

0659., Dombormű, 1990., nincs kép.

0660., Állatok, 1990., f.a., 70x90 cm, jjl. Scholz.

0661., (Hypha), 1990., f.a.b., kréta, 70x90 cm.

0662., Az ég alatt, 1990., f.a.b., papír, toll, 70x90 cm.

0663., Hypha-mozgások, 1990., f.a.b., 70x90 cm.

0664., Kettős portré, 1990., f.a.b., 50x70 cm.

0665., Gyász, 1990., f.a.b., 140x100 cm, jjl. 90Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0666., Egy életrajzból, 1990., f.a.b., papír, 80x120 cm, jjl. Scholz.

0667., Fríz I., 1990., f.a.b., 30x155 cm.

0668., Fríz II., 1990., f.a.b., 30x155 cm.

0669., Fríz III., 1990., f.a.b., 30x155 cm.

0670., Fríz, 1990., f.a.b., 23x130 cm, jbl. Scholz.

0671., A hírvívő, 1990., f.a.b., kréta, 100x140 cm.

0672., Hypha-kép, 1990., f.a.b., 70x90 cm.

0673., Mozdulatok (négyszer), 1990., f.a.b., papír, ceruza, 60x80 cm.

0674., Tájkompozíció, 1990., f.a.b., kréta, 60x80 cm.

0675., Rizomorfa-szőnyeg, 1990., f.a.b., 60x80 cm.

0676., Hyphák, 1990., f.a.b., kréta, 60x80 cm.

0677., (Bronz-fekete pár), 1990., f.a.b., 60x80 cm.

0678., Dombormű, 1990., f.a.b., 60x80 cm, jjl. 90.Scholz, nincs kép.

0679., Hi-fa, 1990., f.a.b., 55x75 cm.

0680., Hypha-kép, 1990., f.a.b., 60x80 cm.

0681., Dramaturgia, 1990., f.a.b., 90x70 cm.

0682., Formák, 1990., f.a.b., 60x80 cm, jjl. Scholz.

0683., Kupolafreskó, 1990., f.a.b., 140x100 cm.

0684., Rizomorfa-antiqua, 1990., f.a.b., 100x140 cm, jbl. Scholz.

0685., Félelem, 1990., f.a.b., 100x140 cm.

0686., Felület, 1990., f.a.b.ü., 60x80 cm, jjl. Scholz.

0687., Mozgások, 1990., f.a.b.ü., 60X80 cm.

0688., Kilencszer, 1990., f.a., papír, tus, 80x100 cm.

0689., Áradás, 1990., f.a.b., 54x69 cm.

0690., Kalligráfia, 1990., f.a.b., papír, ceruza, 75x80 cm.

0691., Túlsó part (Kárhozottak), 1990., f.a.b., jbl. Scholz.

0692., Utazás, 1990., f.a.b.ü., fotó, 70x90 cm.

0693., Hypha-mozgás (Szövőgombák), 1990., f.a.b., kréta, 50x80 cm.

0694., (Vibráló), 1990., f.a.b., 50x80 cm.

0695., (Ábra), 1990., f.a.b.ü., 60x80 cm.

0696., (Robbanás), 1990., f.a.b., kréta, 69x90 cm.

0697., (Ezüst szentek), 1990., f.a., 88x70 cm.

0698., (Menet), 1990., f.a.b., 35x80 cm.

0699., Hypha-kompozíció), 1990., f.a.b., 70x90 cm.

0700., (Megosztva), 1990., f.a.b., 70x90 cm.

0701., (Cím nélkül), 1990., f.a.b., 50x70 cm, jjl. Scholz 90, nincs kép.

0702., Kettőötvenesek, 1990., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’90, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0703., Kettőötvenesek, 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0704., Kettőötvenesek, 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0705., Kettőötvenesek, 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0706., Kettőötvenesek , 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0707., Kettőötvenesek, 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0708., Kettőötvenesek, 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0709., Kettőötvenesek, 1991., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0710., Kettőötvenesek-VII., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0711., Kettőötvenesek -X., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91, Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz. tul.

0712., Kettőötvenesek-XI., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz’91.

0713., Kettőötvenesek-XII., p.a.b., 250x130 cm, jkl. Scholz.

0714., Közép-európai kép, 1989-91., f.a.b.ü., fa-applikáció, 60x80 cm.

0715., (Arany-fríz), 1990-91., p.a.b., 88x180 cm, jjl. Scholz (hátoldalán 0572.sz.kép).

0716., Rizomorfarács, 1990-91., f.a.b.ü., 80x120 cm, jjl. Scholz’91.

0717., Napfogyatkozás, 1990-91., f.a.b., 140x100 cm, Pécs, Janus Pannonius Múz. tul.

0718., Giacometti, 1990-91., f.a.b., 120x30 cm.

0719., (Arany talajon), 1991., f.a.b., 20x100 cm.

0720., Táj, 1991., f.a.b., 60x80 cm.

0721., (Félalak), 1991., f.a.b., 80x60 cm.

0722., Fríz, 1991., f.a.b., 40x121cm, jjl. Scholz.

0723., Táj-II., 1991., f.a.b., 36x80 cm, jjl. Scholz.

0724., (Holland fapapucs), 1991., p.a., fotó, fa, 53x92 cm.

0725., (Holland fapapucs-II.), 1991., p.a.b., papír, 53x120 cm.

0726., (Fríz), f.a.b.ü., 35x80 cm.

0727., (Fej), 1991., f.a.b., 51x70 cm.

0728., Ismeretlen szöveg, 1991., f.a.b., 24x131 cm, jjl. Scholz, Szombathelyi Képtár tul.

0729., Havas domb, 1991., f.a.b., 50x80 cm.

0730., Harcos fej, 1991., f.a.b., 70x90 cm.

0731., (Világos), 1991., f.a.b.ü., 60x80 cm.

0732., (Leletmentés), 1991., f.a.b.ü., fa, 80x100 cm.

0733., (Madárszárny kékben), 1991., p.a.b., 53x92 cm.

0734., (Kagylós-szárnyas), 1991., p.a.b., 53x122 cm.

0735., Emlékező (Manzú), 1991., f.a.b., fa, 70x90 cm, jjl. Scholz.

0736., A fehér kép, 1991., f.a.b., 60x80 cm.

0737., Találkozó, 1991., f.a.b., fa, 60x80 cm.

0738., Utak, 1991., f.a.b., fa, 80x60 cm.

0739., Fenn-lenn, 1991., f.a.b., fa, 60x80 cm.

0740., Mesélő-I., 1991., p.a., fa, 25x130 cm.

0741., Mesélő-II., 1991., p.a.b.ü., fa, 25x130 cm.

0742., Mesélő-III., 1991., p.a.b.ü., fa, 25x130 cm.

0743., Mesélő-IV., 1991., p.a.b.ü., fa, 25x130 cm.

0744., Mesélő-V., 1991., p.a.b.ü., fa, 25x130 cm.

0745., Üzenet, 1991., p.a.b., 53x120 cm, jbl. Scholz’91.

0746., Ötvenhármasok-I., 1991., p.a.b., 53x120 cm, jjl. Scholz.

0747., Ötvenhármasok-II., 1991., p.a.b., 53x120 cm, jjl. Scholz.

0748., Ötvenhármasok, 1991., p.a.b., 53x110 cm, jjl. Scholz’91, nincs kép.

0749., Ötvenhármasok, 1991., p.a.b., 53x110 cm, nincs kép.

0750., Ötvenhármasok-IV., 1991., p.a.b., fa, 53x120 cm, jjl. Scholz.

0751., Ötvenhármasok-V., 1991., p.a.b., 53x120 cm, jbl. Scholz.

0752., Ötvenhármasok-VI., 1991., p.a.b.ü., 53x120 cm, jbl. Scholz.

0753., Ötvenhármasok (Pöttyös), 1991., p.a.b.ü., 53x120 cm.

0754., (Fakompozíció), 1991., f.a.fa, 76x160 cm, jjl. Scholz.

0755., Angyali történet, 1991., p.a.b., fa, 53x122 cm.

0756., (Arany fej), 1991., f.a.b., 50x40 cm.

0757., Nevetős, 1991., f.a., 60x80 cm.

0758., Emléktábla, 1991., p.a.b., fa, 53x120 cm.

0759., Idő-részlet, 1991., f.a., fa, 120x80 cm.

0760., Kreáció, 1991., f.a.b.ü., 60x80 cm.

0761., (Három létforma), 1991., p.a.b.ü., 138x180 cm, jjl. Scholz’91.

0762., Magán-ikonosztáz (Fuirnus), 1991., p.a.b.h., 135x180 cm.

0763., Száznyolcvanasok-I., 1991., p.a.b, 180x138 cm, jjl. 91 Scholz.

0764., Térben, 1991., f.a., fa, 80x120 cm, jjl. Scholz.

0765., (Gomolygás), 1991., f.a.b., 80x120 cm.

0766., Szalag, 1991., f.a.b., 60x80 cm.

0767., Vallásos, 1991., p.a.ü., fa, 53x120 cm.

0768., (Valami), 1991., f.a.b.ü., 80x60 cm.

0769., (Pici), 1991., f.a.b., 22x39 cm.

0770., (Nagy mellkép), 1991., f.a.h.ü., 90x70 cm.

0771., Kik vagyunk…, 1991., f.a., fa, 60x80 cm, Sárvár, Nádasdy Múz. tul.

0772., Folyóparton, 1991., f.a.b., 60x80 cm.

0773., (Vidám), 1991., f.a.b., 90x80 cm.

0774., (Bio), 1991., f.a.b., 65x94 cm.

0775., (Rafiafej), 1991., f.a.b, 60x40 cm, (hátoldalon: Félalak kék háttérrel, 1993.).

0776., (Gyökerek), 1991., f.a.b., 70x90 cm, nincs kép.

0777., (Cím nélkül), 1991., f.a.b., 60x75 cm, jjl. Scholz, nincs kép.

0778., (Holland útikép), 1991., p.a.b.ü., 53x91 cm.

0779., Térlátvány, 1991., f.a., fa, 50x70 cm, jbl. Scholz.

0780., Emlékezés, 1991., f.a.b.ü., 80x117 cm.

0781., (Rizomorfa-rács, fekete), 1991., f.a.b., 80x120 cm.

0782., Felsorolás, 1991., p.a.h.ü., 53x92 cm.

0783., Hádesz, 1991., p.a.b.h., 53x120 cm.

 

 

 

 

 

 

 

0784., ismétlés, lásd: 719.

0785., A nagy színpad, 1988-92., f.a.b., 75x80 cm.

0786., Létezési forma, 1989-92., f.a.b., 60x80 cm, jjl Scholz.

0787., Hypha álom,1989-92., f.a.b., 60x80 cm, jjl. Scholz’92.

0788., Tavaszi kép, 1990-92., f.a.b., 100x140 cm.

0789., (Tárt karral), 1991-92., p.a.b.h., 180x96 cm.

0790., Metamorfózis, 1991-92., f.a., 80x120 cm.

0791., Várakozók, 1992., f.a., 90x110 cm.

0792., Rózsaszín hyphák, 1992., f.a.b., 70x90 cm, nincs kép.

0793., Díszes, 1992., f.a.b., 51x91 cm, jjl. Scholz, nincs kép.

0794., Aranyos, 1992., f.a.b.ü., 65x94 cm, nincs kép.

0795., (Fekete alapon), 1992., f.a.b., 70x80 cm, nincs kép.

0796., (Kis kép), 1992., f.a.b., 50x30 cm, nincs kép.

0797., (Magas alak), 1992., f.a.b., 172x55 cm.

0798., (Bioapplikációk), 1992., f.a.b., fa, 80x110 cm.

0799., (Ballada), 1992., f.a.b., 120x80 cm.

0800., Elmúlt…, 1992., f.a.b., 70x90 cm, jbl. Scholz.

0801., (Kék-piros), 1992., p.a.b.ü., fa, 53x90 cm.

0802., Tótágas, 1992., f.a.b., fa, 92x53 cm.

0803., (Kócos), 1992., f.a.b.ü., 90x70 cm.

0804., Igaz mese, 1992., f.a.b., 90x70 cm.

0805., (Hideg), 1992., f.a.b., 40x75 cm, jbl. Scholz.

0806., Fekete-arany, 1992., f.a.b., 100x80 cm, jjl. Scholz.

0807., (Kis dísz), 1992., f.a.b., 40x30 cm.

0808., Fal, 1992., f.a.b., 46x77 cm.

0809., (Kék ábra-I), 1992., f.a., 91x72 cm.

0810., (Kék ábra-II), 1992., f.a., 101x80 cm.

0811., Fríz, 1992., p.a.b., fa, 25x130 cm.

0812., Fríz-I., 1992., p.a.b.ü., fa, 25x120 cm.

0813., Fríz-II., 1992., p.a.b., fa, 24x132 cm.

0814., Fríz-III., 1992., p.a.b., fa, 24x132 cm.

0815., (Bordó), 1992., f.a.b., 36x80 cm.

0816., (Nagy szürke fej), 1992., f.a.h.b., 60x80 cm.

0817., (Villódzások), 1992., f.a.b., 80x110 cm.

0818., Indulatok, 1992., f.a.b., 80x100 cm.

0819., Személy-II., (fekete alapon), 1992., f.a.b., 80x60 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0820., (Vidám), 1992., f.a.b., 70x90 cm.

0821., (Fej piros csíkkal), 1992., f.a.b., 50x40 cm, (hátoldalán: Arany fej, rafia’91).

0822., Fekete fej, 1992., f.a.b., 50x40 cm, jbl. Scholz’92.

0823., (Fekete fej), 1992., f.a.b., 50x40 cm, jjl. Scholz, nincs kép.

0824., (Fekete fej), 1992., f.a.b., 50x40 cm.

0825., (Fekete fej), 1992., f.a.b., 50x40 cm, jbl. Scholz, nincs kép.

0826., (Fekete fej), 1992., f.a.b., 50x40 cm, jbl. Scholz, nincs kép.

0827., (Fekete fej), 1992., f.a.b., 50X40 cm, jjl. Scholz.

0828., (Fekete fej), 1992., f.a.b., 50x40 cm, nincs kép.

0829., (Folyómeder), 1992., f.a.b., 50x80 cm.

0830., Megérzés, 1992., f.a.b.h., 80x75 cm.

0831.,(Vörös félalak), 1992., f.a.b., 90x70 cm.

0832., (Szecessziós nő), 1992., f.a.b., 80x70 cm.

0833., Életveszély, 1992., f.a.b., gumikesztyű, 98x140 cm.

0834., Sors-kép, 1992., f.vászon,a.b., 100x140 cm.

0835., Sors-kép-II., 1992., f.vászon,a.b., 100x140 cm.

0836., Természetből, 1992., f.a.b., 70x90 cm.

0837., (Fej), 1992., f.a.b.h., 40x34 cm.

0838., Fej (arany), 1992., f.a.b., 50x40 cm.

0839., Fej, 1992., f.a.h., 80x60 cm, jbl. Scholz’92.

0840., (Kék), 1992., f.a.b., 35x79 cm, (hátoldalán: 0841. sz. kép).

0841., (Alak), 1992., f.a., 79x35 cm, (hátoldalán: 0840. sz.kép).

0842., (Kis piros fríz), 1992., p.a.h., 19x52 cm.

0843., (Hármas mellkép), 1992., f.a.h., 70x90 cm.

0844., (Angyal), 1992., f.a., 60x80 cm.

0845., (Sejthető), 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0846., (Fekete alapon), 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0847., Csend, 1992., f.a.b., 50x70 cm.

0848., (Szürke), 1992., f.a., 35x80 cm.

0849., Díszes fal, 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0850., (Kék dombon állók), 1992., f.a.h.b., 50x80 cm.

0851., (Kerub), 1992., f.a.h., 60x78 cm.

0852., (Álló), 1992., f.a.b., 80x60 cm.

0853., (Két fej), 1992., f.a.h.b., 60x80 cm.

0854., Álomőrzők, 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0855., Cím nélkül, 1992., p.a.b., 120x184 cm.

0856., (Három szinten), 1992., f.a.h., 75x115 cm.

0857., (Félgigura-I.), 1992., f.a.h., 80x60 cm.

0858., (Félfigura-II.), 1992., f.a.h., 80x60 cm.

0859., Képes történet, 1992., f.a.b., 92x140 cm.

0860., Egy uralkodó története, 1992., f.a.b.ü., 92x138 cm.

0861., Díszes, 1992., f.a.b.ü., 91x138 cm.

0862., Fény-árnyék, 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0863., Triptichon, 1992., f.a.h.b., 80x105 cm, I.: jjl. Scholz, II.: jbl. Scholz, III.: jjl. Scholz.

0864., (Álló alak), 1992., f.a.b., 100x38 cm, jjl. Scholz.

0865., Alak III., 1992., f.a.b., 90x34 cm, jbl. Scholz.

0866., (Valami történt), 1992., f.a.b., 90x70 cm.

0867., Cím nélkül,1992., f.a.h., 100x80 cm.

0868., Szabadon, 1992., f.a.b., 80x120 cm.

0869., (Szabad formák), 1992., f.a.b., 70x90 cm.

0870., (Okkerben), 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0871., Képes üzenet, 1992., f.a.b., 80x120 cm.

0872., Parton, 1992., f.a., fa, 80x110 cm, jbl. Scholz.

0873., (Árnyak), 1992., f.a.b., 80x100 cm.

0874., (Hatalom), 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0875., Niki-üveg, 1992., f.a.b.ü., 60x70 cm.

0876., (Egymásnak háttal), 1992., f.a.h., 2 db, 80x35 cm.

0877., (Fehérrel kontúrozva), 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0878., (Gócok), 1992., f.a.b., 80X60 cm.

0879., Folyamat, 1992., f.a.b., 75x114 cm.

0880., Mese, 1992., f.a.b.ü., 80x100 cm, jjl. Scholz.

0881., (Űrben), 1992., f.a.b., 80x100 cm.

0882., Fekete 180-as (Kalapos), 1992., p.a.b., 180x88 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0883., Fekete 181-es (Nagy kicsivel), 1992., p.a.b., 181x92 cm, MNG, nincs kép.

0884., Fekete 184-es (Egyes), 1992., p.a.b., 184x77 cm, MNG.

0885., Fekete 184-es (Kettős), 1992., p.a.b., 184x138 cm, MNG.

0886., Fekete 184-es (Keskeny), 1992., p.a.b., 184x78 cm, MNG.

0887., (Halvány nap), 1992., f.a.b., 40x80 cm, jjl. Scholz.

0888., (Sárga nap), 1992., f.a.b., 40x80 cm, jbl. Scholz.

0889., Szélben, 1992., f.a.b., 30x60 cm, jbl. Scholz.

0890., (Alak), 1992., f.a., fa, 70x40 cm, nincs kép.

0891., Kis kompozíció (Fekete alapon), 1992., f.a.b., 35x80 cm.

0892., Játék, 1992., f.a., 60x80 cm.

0893., Két lény, 1992., p.a.b., 138x180 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0894., Fehér foltos, 1992., p.a.b., 138x180 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0895., Lenyomat-I., 1992., f.a.h., 100x80 cm.

0896., Lenyomat-II., 1992., f.a.h., 100x80 cm.

0897., Álló–I., 1992., f.a.b., 165x35 cm.

0898., Álló-II., 1992., f.a.b., 135x35 cm.

0899., Pannon emlék-II., 1992., f.a.b.h., 70x90 cm.

0900., Antik fej, 1992., f., vegy.tech., 90x70 cm, nincs kép.

0901., Kinyilvánítás, 1992., f.a.h., 92x137 cm.

0902., Jelenség, 1992., f.a.b.h., 90x70 cm.

0903., Valaki, 1992., f.a.b., 80x60 cm.

0904., Siratók, 1992., f.a.b., 69x91 cm.

0905., Histoire Inconnue, 1992., f.a.b.h., 70x90 cm.

0906., Archaikus kép, 1992., f.a.h., 80x120 cm.

0907., (Két félalak), 1992., f.a.h., 80x50 cm.

0908., Akik elmennek, 1992., f.a., 90x110 cm.

0909., Áttűnés, 1992., f.a.b.h., 100x120 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0910., Menekülők, 1992., f.a.b., 140x100 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0911., Bábtánc, 1992., f.a., 75x115 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0912., Kis démonok, 1992., f.a.b., 58x76 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0913., (A fény felé…), 1992., f.a.b., 75x115 cm, jjl. Scholz.

0914., Cím nélkül, 1992., f.a.b., 70x100 cm, jbl. Scholz.

0915., Szent, 1992., f.a.h., 80x50 cm.

0916., Mozgásban, 1992., f.a.b., 90x120 cm, jjl. Scholz.

0917., Ábrák, 1992., f.a.b., 60x80 cm.

0918., Személy-I. (Fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz, nincs kép.

0919., Személy-II. (Fekete), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz, nincs kép.

0920., Személy-III. (Fekete), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jbl. Scholz.

0921., Személy-IV. (Fekete), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0922., Személy-V. (Fekete), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. ’92Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0923., Személy-VI., 1992., f.a.b., 80x60 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0924., Személy-VII. (Fekete), 1992., f.a.b., 80x60 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0925., Személy-VIII. (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz.

0926., Személy-IX. (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0927., Személy-X. (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jbl. Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0928., Személy-XI. (fehér), 1992., f.a.b., 80X60 cm, jjl. Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0929., Személy-XII., 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz, Paks, Városi Képtár tul.

0930., Személy (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jkl. ’92Scholz.

0931., Személy (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz.

0932., Személy (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jjl. Scholz.

0933., Személy (fehér), 1992., f.a.b., 80x60 cm, jbl. Scholz.

0934., (Kettős portré), 1992., f.a.b., textil, 60x80 cm.

0935., Pusztítás, 1992., f.a.b., 90x120 cm, jjl. Scholz.

0936., (Öreg tölgy), 1992., f.a.h.ü., 90x70 cm.

0937., Cím nélkül (volt…), 1992., f.a.h., 70x90 cm.

0938., Kitörés, 1992., f.a.b., 100x140 cm.

0939., Én-13., 1992., f.a.b.h., 50x70 cm, Paks, Városi Képtár tul.

0940., Én-XVIII., 1992., f.a.h., 70x50 cm.

0941., (Lovagló sárkány), 1992., f.a.b., 80x35 cm, jjl. Scholz, bl. 1992.

0942., Humoreszk, 1992., f.a., 60x80 cm, jjl. Scholz, jbl. 1992.

0943., Alak-I., 1992., f.a.b., 90x33 cm, jbl. Scholz.

0944., Alak-II., 1992., f.a.b., 90x33 cm, jbl. Scholz.

0945., Alak-III., 1992., f.a.b., 90x33 cm, jbl. Scholz.

0946., Fény, 1992., f.a.b., 50x80 cm, jjl. Scholz, nincs kép.

0947., Töredékek, 1992., p.a., fa, 53x120 cm.

0948., Nosztalgia, 1992., f.a.h., 80x120 cm.

0949., Három figura, 1992., f.a.b., 90x70 cm.

0950., Volt egyszer…, 1989-93., f.a.h.b., 70x90 cm, nincs kép.

0951., Ad naturam, 1989-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0952., Táj-képlet, 1989-93., f.a.b., 80x110 cm, jbl. Scholz, nincs kép.

0953., Táj-képlet-I., 1989-93., f.a.b., 80x120 cm, jjl. Scholz 1993., nincs kép.

0954., Táj-képlet-II., 1989-93., f.a.b., 80x110 cm, nincs kép.

0955., (Tükröződés), 1989-93., f.a.b., 80x110 cm.

0956., Égő csipkebokor, 1989-93., f.a.b., 70x89 cm.

0957., Pszicho-táj, 1989-93., f.a.b., 70x90 cm, jjl. Scholz’93., nincs kép.

0958., Jelenség, 1989-93., f.a.b., 60x80 cm, jjl. Scholz’93, nincs kép.

0959., Párkák, 1989-93., f.a.b., 100x80 cm, jbl. Scholz’93.

0960., Létezési formák, 1989-93., f.a.h.b., 70x90 cm.

0961., Hypha-szentkép, 1989-93., f.a.b.h., 80x120 cm.

0962., Dzsinnek, 1989-93., f.a.b., 80x100 cm.

0963., (Rácsos), 1989-93., f.a.b.h., 94X64 cm.

0964., Cím nélkül-III., 1989-93., f.a.b.h., 50x80 cm.

0965., Ez is volt…, 1989-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0966., Etruszk emlék, 1989-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0967., Látomás, 1989-93.

0968., (Négyrészes), 1989-93., f.a.h., 60x80 cm.

0969., (Hárman pirosban), 1989-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0970., Talányos kép, 1989-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0971., (Maradvány), 1989-93., f.a.b.h., 70x90 cm.

0972., Sorsaink, 1989-93., f.a.h., 70x90 cm.

0973., Hatvanasok, 1990-93., f.a.h.b., 60x80 cm.

0974., Három vidéki, 1991-93., f.a.h.b.ü., 80x100 cm.

0975., Szépen, 1991-93., f.a.h.b., 60x80 cm.

0976., Három, 1991-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0977., Legenda, 1991-93., f.a.b.h., 80x100 cm.

0978., Rés, 1991-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0979., Térkompozíció, 1991-93., f.a., 50x70 cm.

0980., (Ékszeres fej), 1991-93., f.a.b.ü., 60x90 cm.

0981., Ecce homines, 1991-93., f.a.h.b.ü., 140x100 cm, jbl. Scholz.

0982., (Alakok), 1992., f.a.h., 25x50 cm, jbl. Scholz.

0983., Múzeumban, 1992-93., f.a.h., fa, 94x119 cm, Paks Városi Képtár tul.

0984., Találkozás, 1992-93., f.a.b., 100x140 cm, jjl. Scholz, Paks Városi Képtár tul.

0985., Elöljárók, 1992-93., f.a.b.h., 60x80 cm.

0986., Etruszk pár, 1992-93., f.a.b.h.ü., 70x90 cm, jbl. Scholz’93.

0987. Arc, 1992-93., f.a.b., 75x80 cm, jjl. 93Scholz.

0988. Színház (Függöny mögött), 1992-93., f.a.h., 100x140 cm, Paks Városi Képtár tul.

0989., Színház (Tánc), 1992-93., f.a.h., 93x119 cm, Paks Városi Képtár tul.

0990., Színház (Nézők), 1992-93., f.a.h., 93x124 cm, Paks Városi Képtár tul.

0991., Színház (Táncolók), 1992-93., f.a.h., 100x140 cm, Paks Városi Képtár tul.

0992., (Kontúros kék mellkép), 1992-93., f.a.h.b., 80x60 cm, jbl.Scholz.

0993., Négyen, 1992-93., f.a.h., 60x80 cm, jjl. Scholz.

0994., (Kettős portré), 1992-93., f.a., 60x80 cm, jjl. Scholz.

0995., (Góc), 1992-93., f.a.b., 90x70 cm.

0996., (Berácsozva), 1992-93., f.a.h.b., 110x80 cm.

0997., (Ékszerrel), 1992-93., f.a.h.ü., 65x45 cm.

0998., (Copfos), 1992-93., f.a.h., 45x65 cm.

0999., (Mese), 1992-93., f.a.h.b., 60x80 cm, jbl. Scholz.

0999a., (Mese-a.), 1992-93., f.a.h.b., 60x80 cm.

0999b., (Mese-b), 1992-93., f.a.h.b., 60X80 cm.

0999c., (Mese-c), 1992-93., f.a.h.b., 60x80 cm.

0999d., (Mese-d), 1992-93., f.a.h.b., 60x80 cm.

1000., Cím nélkül, 1992-93., f.h., 80x100 cm.

1001., Én-2., 1992-93., f.a.h., 52x42 cm, Paks Városi Képtár tul.

1002., Én-12., 1992-93., f.a.h., 64x52 cm, Paks Városi Képtár tul.

1003., (Félalak kék háttérrel), 1993., f.a.h., 60x40 cm (hátoldalon: Rafia fej,1991.).

1004., Nagy álló alak, 1993., p.a.h.b., 180x91 cm, Budapesti Tört. Múz. Fővárosi Képtár tul.

1005., Kiűzetés, 1993., f.a.h.r., 80x118 cm.

1006., Én-X., 1993., p.a.h., 50x40 cm.

1007., (Kék kereszttel), 1993., f.a.h.b., 80x60 cm, jjl. ’93Scholz.

1008., Az erdő tánca, 1993., f.a.b., 100x140 cm.

1009., Táncos, 1993., f.a.b., 80x40 cm.

1010., Mesélés, 1993., f.a.b., 60x80 cm.

1011., (Koronás fő), 1993., f.a.h., 50x40 cm.

1012., (Piros páros), 1993., p.a.b., 140x92 cm.

1013., 4 polgár, 1993., f.a.h.b., 75x115 cm, jbl. Scholz.

1014., Falon, 1993., f.a.h., 50x80 cm, jbl. Scholz’93.

1015., (Tömegjelenet-I.), 1993., p.a.b., 30x60 cm, jjl. Scholz’93.

1016., (Tömegjelenet-II.), 1993., p.a.b., 30x58 cm, jjl. Scholz’93.

1017., (Két fej), 1993., f.a.h.b., 70x90 cm, jbl. Scholz’93.

1018., (Félalak), 1993., f.a.h., 80x50 cm.

1019., Színpadon, 1993., f.a.h.b,. 50x80 cm, jjl. Scholz.

1020., Fele szürke-fele fekete, 1993., p.a.b.h., 180x95 cm, jbl. Scholz.

1021., Dáma, 1993., f.a.h.b., 140x100 cm.

1022., (Cím nélkül), 1993., f.a.h., 100x142 cm.

1023., Dombormű-töredék-I., 1993., f.a.h., 100x140 cm.

1024., Dombormű-töredék-II., 1993., f.a.h., 80x100 cm.

1025., (Halványszürke álló), 1993., p.a.b., 180x88 cm.

1026., Zeusz, 1993., p.a.h.b., 180x115 cm.

1027., (Fej keretben), 1993., f.a.h., 80x60 cm, jjl. Scholz’93.

1028., (Egy férfi és egy nő), 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1029., (Hármas léptékben), 1993., f.a.b., 70x90 cm.

1030., Bobby Fisher (Sakkfigura), 1993., f.a.h., 70x50 cm.

1031., (Pár), 1993., f.a.h., 80x60 cm.

1032., (Antik mellkép), 1993., f.a.h.b., 80x60 cm.

1033., (Két és fél fej), 1993., f.a.h., 43x100 cm.

1034., (Törökülésben), 1993., f.a.h.b., 65x94 cm.

1035., (Férfi-fej), 1993., f.a.h., 60x80 cm.

1036., (Ülők), 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1037., (Takarásban), 1993., f.a.b., 80x60 cm.

1038., (Sokan), 1993., f.a.h.b., 42x100 cm.

1039., (Nő kékben), 1993., f.a.h., 80x35 cm.

1040., (Kavalkád vörösben), 1993., p.a.h.b., 125x180 cm (hátoldalon az 1041. sz. kép).

1041. (Mellképek), 1993., p.a.h., 125x180 cm (hátoldalonaz  1040. sz. kép).

1042., (Félreálló), 1993., f.a.h.b., 80x36 cm.

1043., (Házaspár), 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1044., Éva, 1993., p.a.b.h., 150x60 cm, nincs kép.

1045., Ádám, 1993., p.a.b.h., 150x60 cm.

1046., (Maradvány), 1993., f.a.b.h., 60x35 cm.

1047., (Két alak), 1993., f.a.b.h., 80x100 cm (hátoldalán felirat: Éjjeli Hyphák-89).

1048., (Nők pirosban), 1993., f.a.h., 60x80 cm, (hátoldalán felirat: A fej 93).

1049., (Maszk), 1993., f.a.h.b., 73x79 cm.

1050., (Két alak), 1993., f.a.h., 120x180 cm.

1051., (Hamufigurák), 1993., f..a.h., 100x120 cm.

1052., (Léptékváltás kékben), 1993., f.a.b.h., 80x100 cm.

1053., (Kék-szürke), 1993., f.a.b., 70x90 cm.

1054., Üdvözlet a távolból, 1993., f.a.h., 76x80 cm.

1055., Történelmi tabló, 1993., f.a.b.h., 80x100 cm.

1056., Karnevál, 1993., f.a.h., 70x90 cm.

1057., (Három álló), 1993., f.a.h.ü., 90x70 cm.

1058., (A régiek), 1993., f.a.h., 65x93 cm.

1059., (Nő ablakban), 1993., f.a.b., 60x80 cm.

1060., (Szürke pár), 1993., f.a.h.ü., 70x90 cm.

1061., A zárkózott, 1993., f.a.h., 69x47 cm.

1062., (Átfedések), 1993., f.a.h., 52x65 cm.

1063., Gyerekkor, 1993., f.a., 60x80 cm.

1064., (Fríz), 1993., f.a.b., 34x150 cm.

1065., (Három figura), 1993., f.a.b.h., 80x120 cm.

1066., (Profán golgota), 1993., f.a.h.b., 80x110 cm.

1067., Pompei szoba-I.-II.-III. (triptichon), 1993., .p.a.h.b., 180x190 cm, Szombathelyi Képtár tul.

1067., Pompei szoba-I.-II.-III. (triptichon), 1993., .p.a.h.b., 180x190 cm, Szombathelyi Képtár tul.

1067., Pompei szoba-I.-II.-III. (triptichon), 1993., .p.a.h.b., 180x190 cm, Szombathelyi Képtár tul.

1067., Pompei szoba-I.-II.-III. (triptichon), 1993., .p.a.h.b., 180x570 cm, Szombathelyi Képtár tul.

1068., Nő, 1993., f.a.b.ü., 110x80 cm, Paks Városi Képtár tul.

1069., Kék rohanás, 1993., p.a.h., 92x125 cm.

1070., Vonulás, 1993., f.a.h., 80x120 cm.

1071., (Hármas mellkép), 1993., f.a.b., 80x100 cm, jjl. Scholz.

1072., Kontraszt, 1993., f.a.h., 80x100 cm.

1073., (Barokk oltár), 1993., f.a.h., jj.fönt Scholz’93.

1074., Georészlet, 1993., f.a.b.h., 75x115 cm, nincs kép.

1075., Kalapos, 1993., f.a.b.h.ü., 80x75 cm, Paks Városi Képtár tul.

1076., Próféta, 1993., f.a.h., 90x70 cm, jbl. Scholz’93.

1077., „Mikor aztán…”, 1993., f.a.h., 80x120 cm.

1078., 4 alak, 1993., f.a.h., 100x110 cm.

1079., Tükörben, 1993., f.a.b., 80x60 cm.

1080., (Félalak), 1993., f.a.b.h., 80x66 cm.

1081., Fej, 1993., f.a.h.b., 76x57 cm, jbl. Scholz1993.

1082., Emlék Savariáról, 1993., p.a., 80x90 cm.

1083., Triász, 1993., f.a.b.h., 40x80 cm.

1084., Páros (millefiori), 1993., f.a.b., 60x80 cm, jbl. Scholz’93.

1085., Kék-arany, 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1086., A múlt, 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1087., Sötét alak, mint te, 1993., f.a.b., 90x44 cm.

1088., Játékos, 1993., f.a.b., 80x35 cm.

1089., Tánc, 1993., f.a.b., 60x80 cm.

1090., Ő-1., 1993., f.a.b.h., 90x33 cm.

1091., Ő-2., 1993., f.a.b.h., 90x38 cm.

1092., Ő-3., 1993., f.a.b.h., 90x30 cm.

1090., 1091., 1092. számú képek

1093., Jelenet, 1993., f.a.b., 60x80 cm.

1094., Figura szabadban, 1993., f.a., 80x60 cm.

1095., Parasztasszony, 1993., f.a.b., 80x60 cm.

1096., 5 alak, 1993., f.a.h.b., 75x80 cm.

1097., Pannon emlék, 1993., f.a.h.b., 70x90 cm.

1098., (Két szinten), 1993., f.a.h.ü., 80x100 cm.

1099., (Részegen), 1993., f.a.b.h., 60x80 cm.

1100., Jelenet, 1993., f.a.b.h., 76x120 cm.

1101., (Állók), 1993., f.a.h., 81x111cm.

1102., Isa pur és homu,-I., 1993., f.a.h,. 100x140 cm.

1103., Isa pur és homu, II., 1993., f.a.h., 100x140 cm.

1104., (Táncolók), 1993., f.a.b., 140x100 cm.

1105., (Másfél személy mellképe), 1993., f.a.h., 60x80 cm.

1106., (Piros sorakozás), 1993., f.a.h.b., 93x183 cm, (hátoldalon felirat: Nyugvóhely).

1107., Régi harcosok, 1993., f.a.h., 60x80 cm.

1108., (Fal súrlófényben), 1993., f.a.b., 70x91 cm, (hátoldalon felirat: Festő modellel).

1109., (Piros tánc), 1993., f.a.h., 92x140 cm.

1110., (Haláltánc), 1993., f.a.h.b.ü., 80x50 cm, (hátoldalon felirat: Hypha tájkép90).

1111., (Kettős mellkép), 1993., f.a.h., 50x80 cm.

1112., (Félalak), 1993., f.a.h., 80x60 cm.

1113., Cím nélkül (Nagy hamufej), 1993., f.a.h., 100x80 cm.

1114., (Félalak), 1993., f.a.h., 80x50 cm.

1115., (Fej), 1993., f.a., 60x80 cm, nincs kép.

1116., Fej, 1993., f.a.h., 90x70 cm, jbl. Scholz’93.

1117., Szent, 1993., f.a., 80x60 cm.

1118., (Ketten), 1993., f.a.h.b., jjl. Scholz’93.

1119., Szerelmespár, 1993., f.a.b.h., 70x80 cm.

1120., Gondolatok, 1993., f.a.b., 80x75 cm.

1121., (Térdeplő), 1993., f.a.h.b., 80x70 cm, jjl. Scholz’93.

1122., Felejtő, 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1123., Táltosok, 1993., f.a.h., 80x100 cm.

1124., Lelet, 1993., f.a.h.b.ü., 80x60 cm.

1125., Jelenet, 1993., f.a.h., 76x114 cm.

1126., Ősök, 1993., p.a.h., 80x93 cm.

1127., Rejtőzködés, 1993., f.a.h., 80x110 cm.

1128., Globetrotter, 1993., f.a.h.b.ü., 75x80 cm.

1129., Cím nélkül, 1993., f.a.h., 80x60 cm, jjl. ’93Scholz.

1130., (Törökülésben), 1993., f.a.h.b., 90x70 cm, jjl. Scholz’93.

1131., 3 grácia, 1993., f.a.b., 140x100 cm, Paks Városi Képtár tul.

1132., Ősök, 1993., f.a.b.h., 70x90 cm.

1133., Sor, 1993., p.a.h., 81x92 cm, Paks Városi Képtár tul.

1134., 5 figura, 1993., f.a.b.h., 100x140 cm, Paks Városi Képtár tul.

1135., Bárányok, 1993., f.a.h., 70x90 cm, Paks Városi Képtár tul.

1136., Filozófus, 1993., f.a.h.b., 60x80 cm, Paks Városi Képtár tul.

1137., Pannon polgárok, 1993., f.a.h.b., 80x120 cm, Paks Városi Képtár tul.

1138., Álló-I., 1993., p.a.b.h., 180x100 cm.

1139., Álló-II., 1993., p.a.h.b., 180x100 cm, Paks Városi Képtár tul.

1140., Én-XI., 1993., f.a.h., 90x70 cm.

1141., Vadász, 1993., f.a.h., 90x70 cm.

1142., Fej, 1993., f.a.h., 51x40 cm.

1143., Fej-I., 1993., f.a.h., 43x32 cm.

1144., Fej-III., 1993., p.a.h., 54x40 cm.

1145., Fej-IV., 1993., p.a.h., 54x40 cm.

1146., Fej-VIII., 1993., f.a.h., 53x38 cm.

1147., Fej-IX., 1993., f.a.h., 47X38 cm.

1148., Állók, 1993., f.a.b., 120x80 cm.

1149., Ketten, 1993., f.a.h., 60x55 cm.

1150., Felezve, 1993., p.a.b.h., 180x90 cm.

1151., (Hármas mellkép), 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1152., Triász, 1993., f.a.h., 60x80 cm.

1153., Beszélgetve, 1993., f.a.h.b., 70x90 cm.

1154., Kínai táncosok, 1993., p.a.b., 84x284 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1155., Küzdelem, 1993., p.a.b., 140x180 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1156., Jelenet-II., 1993., f.a.h., 80x100 cm.

1157., Kelta emlék, 1993., p.a.h., 80x93 cm.

1158., Őskáosz (Indulatok), 1993., p.a.b.h., 140x185 cm, jbl. Scholz.

1159., Őskáosz, 1993., p.a.h., 139x182 cm, jjl. Scholz.

1160., Fej-II., 1993., f.a.h., 44X37 cm.

1161., Fej-III., 1993., f.a.h., 48x37 cm.

1162., Fej, 1993., f.a.b., 60x50 cm.

1163., Halandók, 1993., f.a.h., 80x110 cm.

1164., Pannonföld, 1993., f.a.b., 70x90 cm.

1165., Királysír-lelet, 1993., f.a.b.h., 53x120 cm.

1166., Akkor aztán…, 1993., p.a.h., 92x140 cm.

1167., Fej-IV., 1993., f.a.h., 60x50 cm.

1168., Fej-V., 1993., f.a.h., 60x45 cm.

1169., Jelenet-I., 1993., f.a.h., 76X114 cm.

1170., Színésznő, 1993., f.a.b., 80x75 cm.

1171., Cím nélkül, 1993., f.a.h.b., 100x140 cm.

1172., Kifelé, 1993., f.a.h.b., 100x140 cm.

1173., Én-3., 1993., f.a.h., 60x55 cm, Paks, Városi Képtár tul, nincs kép.

1174., Én-4., 1993., f.a.h., 50x35 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1175., Én-5., 1993., f.a.h., 55x42 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1176., Én-6., 1993., f.a.h., 50x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1177., Én-10., 1993., f.a.h., 58x48 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1178., Én-16., 1993., f.a.h., 50x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1179., (Istenfej), 1993., f.a.h.b., 92x64 cm.

1180., Sírlelet, 1993., f.a.b.ü., 92x140 cm.

1181., Hármak, 1993., f.a.b., 140x100 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1182., Alak, 1993., f.a.h., 90x70 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1183., Mi, hárman, 1993., f.a.b., 140x100 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1184., A színész (Szereplő), 1993., p.a.b.h., 183x117 cm.

1185., Élénkülés, 1993., p.a.b., 93x140 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1186., Üzenet, 1993., f.a.b.h., 80x120 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1187., Áttűnés, 1993., f.a.b.h., 80x120 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1188., Krétai legenda, 1993., p.a.h., 93x120 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1189., Félalak, 1993., f.a.h., 65x45 cm (hátoldalon felirat: Délután).

1190., Őrangyal, 1993.,f.a.h., 120X80 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1191., Szereplők, 1993., f.a.b.ü., 80x100 cm, Paks Városi Képtár tul.

1192., (Fehérszemű), 1993., f.a.h.b., 115x45 cm.

1193., (Két szinten), 1993., f.a.h., 70x90 cm.

1194., Sejtés, 1993., f.a.h., 70x50 cm.

1195., (Álló nőalak), 1993., f.a.h., 80x35 cm.

1196. (Álló), 1993., f.a.h., 80x35 cm.

1197., (Félalak), 1993., f.a.h.b., 70x90 cm.

1198., (Bögyös), 1993., f.a.h., 80x60 cm.

1199., (Téglás fej), 1993., f.a.h.b., 64x52 cm.

1200., (Két fej életfával), 1993., p.a.b.h., 53x92 cm.

1201., Mellkép, 1993., f.a.h., 60x60 cm.

1202., (Kék alak), 1993., f.a.h., 92x50 cm.

1203., Ikonosztáz, 1993., p.a.h., 61x81 cm.

1204., Kirakós, 1993., p.a.h., 95x101 cm.

1205., (Gesztus), 1993., f.a.h., 100x140 cm.

1206., (Írókázottak), 1993., f.a.h.b., 80x100 cm.

1207., (Lenyomat pirosban), 1993., f.a.h., 60x51 cm.

1208., (Alak pirosban), 1993., f.a.h., 90x70 cm.

1209., Bábos, 1993., f.a.h., 60x80 cm, jbl. Scholz.

1210., (Portré-maradvány), 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1211., (Betáblázva), 1993., f.a.h.b., 93x140 cm.

1212., Bölcsek, 1993., f.a.h., 60x80 cm.

1213., (Kettős arckép), 1993., f.a.b.h., 60x80 cm.

1214., Egymás között, 1993., f.a.h., 76x115 cm.

1215., Az öreg, 1993., f.b.h., 70x80 cm.

1216., Gyász, 1993., f.a.b., vakolattörmelék, 100x140 cm, jjl. Scholz.

1217., (Földbe taposva), 1993., f.szint.temp.h., 80x120 cm, jn, mt. (hátul: Ünnepnap,88).

1218., (Bizánci szentek), 1992-93., f.a.h., 96x65 cm.

1219., (Fej bábbal), 1993., f.a.h., 60x80 cm.

1220., (Fej), 1993., f.a.h., 60x44 cm.

1221., (Fej), 1993., f.a.h., 52x38 cm.

1222., Emlék-lelet, 1993., p.a.h., 91x184 cm.

1223., Kétarcú, 1993., f.a.h., 60x55 cm.

1224., (Kis alak), 1993., f.a.h., 60x55 cm.

1225., (Fej), 1993., f.a.b., 70x50 cm.

1226., (Törzsfőnök), 1993., f.a.h.ü., 80x100 cm (hátoldalon felirat: Téli rábai erdő 84).

1227., (Három figura), 1993., f.a.b.h., 80x120 cm.

1228., Hármas, 1993., f.a.b.h., 60x80 cm.

1229., (Csurgatott), 1993., f.a.h.b., 80x120 cm.

1230., (Tömegben), 1993., f.a.h., 90x110 cm.

1231., (Félalak kékben), 1993., f.a.h., 80x60 cm.

1232., Sétálók, 1993., f.a.b.h., 50x80 cm, jjl. Scholz.

1233., (Vörösszélű portré), 1993., f.a.b.h., 60x80 cm.

1234., Kiáltás, 1993., f.a.b., 90x120 cm.

1235., Kék-arany, 1993., f.a.h., 75x80 cm, jjl. Scholz.

1236., Egy plusz három, 1993., f.a.b., 80x120 cm.

1237., Három grácia, 1993., f.a.h.b., 60x80 cm.

1238., Én-14., 1991-94., f.a.h., 60x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1239., Én-17., 1992-94., f.a., 50X40 cm.

1240., Cím nélkül, 1993-94., f.a.h., 100x140 cm, nincs kép.

1241., (Megkülönböztetve), 1993-94., f.a.h., 80x100 cm.

1242., (Valakik…), 1993-94., p.a.b.h.ü., 53x122 cm.

1243., (Kabátban), 1993-94., f.a.h., 70x46 cm.

1244., Abstract, 1994., f.a.b., 80x60 cm.

1245., Ásatás, 1994., p.a.b.h., 183x78 cm, Szombathelyi Képtár tul.

1246., Triptichon, 1994., p.a.b.h., 93x100 cm/db., 3 db kép.

1246., Triptichon, 1994., p.a.b.h., 93x100 cm/db., 3 db kép.

1246., Triptichon, 1994., p.a.b.h., 93x100 cm/db., 3 db kép.

1246., Triptichon, 1994., p.a.b.h., 93x100 cm/db., 3 db kép.

1247., Voltak…, 1993., f.a.h.b., 75x80 cm.

1248., Szemben, 1992-93., f.a.h.b., 70x100 cm, nincs kép.

1249., Hamu-kék-I., 1994., p.a.b.h., 180x80 cm.

1250., Hamu-kék-II., 1994., p.a.b.h., 180x80 cm.

1251., Hamu-kék-III., 1994., p.a.h.b., 180x80 cm.

1252., (Egymás mellett), 1994., f.a.h., 80x111 cm, (hátoldalon felirat: Saját cirkusz88).

1253., Nagy kék, 1994., p.a.h., 185x133 cm, jjl. Scholz.

1254., Ketten, 1994., f.a., 60x80 cm, jbl.Scholz.

1255. (Két fej okker csíkkal), 1994., f.a.h.b., 60x80 cm.

1256., Vidám, 1994., p.a.b.ü., 90x180 cm.

1257., Arany-szürke triptichon, 1994., p.a.b.h., 3x122x92 cm. 3 db kép.

1257., Arany-szürke triptichon, 1994., p.a.b.h., 3x122x92 cm. 3 db kép.

1257., Arany-szürke triptichon, 1994., p.a.b.h., 3x122x92 cm. 3 db kép.

1257., Arany-szürke triptichon, 1994., p.a.b.h., 3x122x92 cm. 3 db kép.

1258., Én-1., 1994., f.a.h., 60x54 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1259., Én-7., 1994., f.a.h., 55x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1260., Én-8., 1994., f.a.h., 55x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1261., Én-9., 1994., p.a.h., 53x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1262., Én-15., 1994., f.a.h., 53x40 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1263., Te-1., 1994., f.a.h., 62x29 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1264., Te-2., 1994., f.a.h., 77x34 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1265., Te-3., 1994., f.a.h., 84x34 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1266., Te-4., 1992-94., f.a.h., 90x35 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1267., Te-5., 1994., f.a.h., 80x65 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1268., Te-6., 1994., f.a.h., 84x34 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1269., Te-7., 1994., f.a.h., 90x29 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1270., Te-8., 1994., f.a.h., 60x30 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1271., Te-9., 1994., f.a.h., 62x26 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1272., Te-10., 1994., f.a.h., 77x34 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1273., Te-11., 1994., f.a.h., 81x34 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1274., Te-12., 1994., p.a.h., 80x30 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1275., Te-13., 1994., p.a.h., 81x31 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1276., Te-14., 1994., p.a.h., 60x30x6,5 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1277., Te-15., 1994., p.a.h., 61x30x6,5 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1278., Te-16., 1994., p.a.h., 54x22x10 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1279., Te-17., 1994., p.a.h., 53x23x11 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1280., Te-18., 1994., p.a.h., 51x20x11 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1281., Te-19., 1994., p.a.h., 50x21x10 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1282., Te-20., 1994., f.a.h., 90x30 cm, Paks, Városi Képtár tul.

1283., Te, 1994., p.a.h., 50x20x6 cm, nincs kép.

1284., (Te), 1994., f.a.h., 50x21 cm.

1285., (Te), 1994., f.a.h., 50x21 cm.

1286., (Te), 1994., f.a.h., 50x21 cm.

1287., (Levetett maszkok), 1994., p.a.h., 80x60 cm.

1288., Történelem-töredék, 1994., f.a.h., 100x80 cm.

1289., (Sötétkék állók), 1994., f.a.h., 90x70 cm.

1290., (Kisfejűek), 1994., f.a.h., 80x100 cm.

1291a., (Álló nő), 1994., f.a.h., 80x35 cm.

1291b., Amnézia, 1994., p.a.h.b., 91x100 cm.

1292., (Röntgen-kori kép), 1994., f.a.b., 163x75 cm.

1293., Pszicho-táj, 1994-95., f.a.h.b., 70x100 cm, nincs kép.

1294., (Kis barna), 1995., p.a.h.b., 41x53 cm.

1295., (Kis barna három figura), 1995., p.a.h.b., 40x64 cm.

1296., Alak, 1995., február, f.a.h.b., 80x35 cm.

1297., (Utolsó kép), 1995., március, f.a.b.h., 60x86 cm.

 

A képek jelentős része saját forrásból származik, a többi a következő honlapokról:

Modern Művészeti Gyűjtemény, Vác

Abigail Galéria

Axio Art

Budapest Aukció

Polgár Galéria

HUNGART egyesület

Nagyházi Galéria és Aukciósház

Darius Antiques

Vatera

Pintér Aukciósház

 

A leggyakoribb rövidítések feloldása:

MNG= Magyar Nemzeti Galéria tulajdona

1960.k=1960. körül

o.v.= olaj, vászon

f.a.=farostlemez, akrilfesték

p.=pozdorja

b.=bioapplikáció

h.=hamu

jjl.=jelezve jobbra lent

jbl.=jelezve balra lent

j.n.=jelezve nincs

ü.=üveg

A zárójelbe tett képcímeket a motívumok azonosítása alapján utólag határoztuk meg.

 

***